Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

 

We investeren in duurzame teeltproductie en bedrijfsvoering met oog voor het milieu:

We zijn lid van het Vlaamse Milieuplan Sierteelt (VMS-MPS)

Door het behalen van het VMS-MPS A+ label tonen we ons engagement omtrent duurzaamheid aan de buitenwereld.  Op een verantwoorde en duurzame wijze gaan we om met productiemiddelen, milieu en maatschappij.

MPS nieuw

We zijn lid van PAK:

PAK staat voor Project Azalea Kwaliteit: het kwaliteitssysteem voor Belgische azalea’s.

Met het PAK worden aan geëngageerde telers, op basis van een charter dat ze ondertekenen, een aantal kwaliteitsnormen opgelegd.

Een onafhankelijk controlesysteem staat garant voor de naleving van de voorschriften.

logo_pak200

Ons bedrijf is geautomatiseerd.
We werken met een opzetrobot en afzetrobot.

Dit verlaagt aanzienlijk de arbeidsintensiteit en werkt motiverend.

Foto’s